ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку компанія ТОВ «Зе Кернел» (далі – Компанія), веб-сайт, розташований на доменному імені yubikey.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Компанії, програм і продуктів Компанії та її партнерів.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

 • «Адміністрація сайту Компанії» (далі — Адміністрація сайту) — уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені ТОВ «Зе Кернел», які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.
 • «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної або такої, яка може бути визначеною, фізичної особи (суб’єкта персональних даних).
 • «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 • «Користувач сайту Компанії» (далі — Користувач) — особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт Компанії.
 • «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
 • «IP-адреса» — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Використання Користувачем сайту Компанії означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Компанії.

Ця Політика конфіденційності застосовується лише до цього сайту. Компанія не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Компанії.

Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту Компанії.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Компанії або при оформленні замовлення на придбання Товару.

Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті ТОВ «Зе Кернел» у розділі Контакти або підписки на розсилки та включають таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адресу електронної пошти (e-mail);
 • поштову адреса;
 • місце проживання Користувача.

ТОВ «Зе Кернел» захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких може бути встановлений статистичний скрипт системи:

 • IP-адресу;
 • інформацію з cookies;
 • інформацію про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
 • реферер (адресу попередньої сторінки).

Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Компанії, які потребують авторизації.

«ТОВ Кернел» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

Будь-яка інша персональна інформація, не зазначена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у другому та третьому абзацах розділу «Способи та термін обробки персональної інформації» цієї Політики конфіденційності.

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Компанії може використовувати з метою:

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Компанії, для оформлення замовлення та (або) укладення Договору дистанційним способом з ТОВ «Зе Кернел».
 • Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Компанії.
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту Компанії, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Створення облікового запису для розсилки або подальшого листування, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису або сам створив його.
 • Сповіщення Користувача Сайту Компанії про стан Замовлення.
 • Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту Компанії.
 • Надання Користувачеві, за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Компанії або від імені прямих партнерів Компанії.
 • Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 • Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів Компанії з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

СПОСОБИ ТА ТЕРМІН ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Компанії ТОВ «Зе Кернел», включаючи доставку Товару.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, змінювання, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача. Але при цьому компанія не несе матеріальної відповідальності.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

Користувач зобов’язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, яка необхідна для користування Сайтом Компанії.
 • Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

Адміністрація сайту зобов’язана:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі «Цілі збору персональної інформації Користувача» цієї Політики конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених у другому та третьому абзацах розділу «Способи та термін обробки персональної інформації» цієї Політики конфіденційності.
 • Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення чи запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених у другому та третьому абзацах розділу «Способи та термін обробки персональної інформації», а також у другому абзаці розділу «Відповідальність сторін» цієї Політики конфіденційності.

У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

 • Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
 • Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
 • Була розголошена за згодою Користувача.

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

До звернення до суду із позовом щодо суперечок, що виникають із відносин між Користувачем сайту Компанії та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання суперечки).

Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

У разі недосягнення згоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти, вказуючи розділ сайту Компанії.

Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://yubikey.com.ua/polityka-konfidentsijnosti

 

Оновлено 25 квітня 2023 р.