Умови та положення ТОВ «Зе Кернел» як дистриб’ютора продуктів компанії Yubico

Ціни в інтернет-магазині: не обкладаються ПДВ (за винятком країн, в яких зареєстрований офіс «Зе Кернел»), податком з продажу, ввізним та митним зборами. У разі застосування, ПДВ або податок з продажу буде додано до вартості перед підтвердженням замовлення. Щоб уточнити, які імпортні мита та податки можуть бути додані до суми замовлення, зв’яжіться з [email protected] для з’ясування деталей.

Компанія-продавець. Продаж буде здійснюватися за допомогою наступної компанії:

 • ТОВ «Зе Кернел» (Зе Кернел — Україна).

Компанія-продавець буде вказана до підтвердження замовлення.

Купуючи будь-який із продуктів компанії Yubico у ТОВ «Зе Кернел» або у будь-якого з їхніх партнерів, дилерів чи дистриб’юторів, ви приймаєте Умови та положення виробника.

Умови продажу та ліцензії Yubico

Наступні Умови та положення повинні бути включені до кожного договору купівлі-продажу YubiKey та YubiHSM («Продукт/Продукти») між Yubico та вами та регулюють кожну такий продаж та купівлю та використання Продуктів, а також ваш доступ для використання Послуги перевірки Yubico («Сервіс»або«YubiCloud»).

Важлива юридична інформація: Ця угода (далі «Угода») між вами та Yubico є юридично обов’язковою. Використовуючи Продукт або Сервіс, або натискаючи «Згідний» (якщо ви робите покупку через веб-сайт), ви підтверджуєте, що повністю розумієте, погоджуєтеся дотримуватись усіх Умов та положень цієї Угоди, а також берете на себе всю відповідальність, покладену на вас цією Угодою.

Якщо ви приймаєте цю Угоду від імені компанії, зазначеної у відповідній формі замовлення, цією дією ви підтверджуєте, що ви уповноважені вчиняти цю дію.

Якщо ви не приймаєте Умови цієї Угоди, ви не можете використовувати Продукт або Сервіс Yubico, а початковий покупець повинен здійснити повернення Продукту Yubico протягом 30 (тридцяти) днів з дати доставки первісному покупцю (включаючи чек про покупку, оригінальну упаковку та документацію) для повного відшкодування суми вартості покупки.

Відповідно до цієї Угоди ми залишаємо за собою право обробляти ваші персональні дані. Для отримання додаткової інформації щодо обробки нами ваших персональних даних та відповідних ваших прав, будь ласка, ознайомтеся з Політикою конфіденційності.

Умови та положення цієї Угоди повинні бути включені в кожний контракт між Yubico і вами під час продажу або купівлі Продукту, а також регулювати кожний продаж, купівлю та використання Продукту та Сервісу.

У цьому документі «Yubico» означає юридичну особу Yubico, Yubico Inc., США або Yubico AB, Швеція, яка поставила вам Продукт. «Продукт» означає YubiKey або YubiHSM, залежно від обставин, а «Сервіс» означає YubiCloud (сервіс валідації одноразового пароля).

 • A. Обмежена гарантія. Yubico гарантує, що продукт не матиме дефектів матеріалів та виготовлення протягом 1 (одного) року з дати доставки первісному покупцю («Гарантійний термін»)). Якщо протягом Гарантійного терміну у Продукті буде виявлено дефект матеріалу або якості виготовлення, а Продукт буде повернено Yubico протягом Гарантійного терміну, Yubico, на свій розсуд та на підставі відповідних законів, зобов’язується: (а) провести ремонт або заміну будь-якого дефектного Продукту на новий або відремонтований; або (б) відшкодувати початкову покупну вартість Продукту. Гарантійний термін для будь-якого з відремонтованих або замінених Продуктів відповідає залишку початкового Гарантійного терміну в 1 (один) рік, або 90 (дев’яноста) дням з дня доставки покупцю відремонтованого або заміненого Продукту. В цьому параграфі A викладені виняткові зобов’язання Yubico та ваш єдиний засіб правового захисту у разі будь-якого порушення Обмеженої гарантії.
 1. Обмеження. Обмежена гарантія поширюється лише на первинного покупця Продукту та не підлягає передачі іншій особі. Обмежена гарантія НЕ поширюється на Продукт, який:
 1. був змінений або модифікований будь-ким крім Yubico;
 2. не утримувався у загальноприйнятих умовах утримання або використовувався не за призначенням, встановленим рекомендованими правилами Yubico;
 3. зазнав ненормального фізичного або електричного впливу, неправильного використання, недбалості або нещасного випадку;
 4. має сліди навмисної зміни або видалення серійного номера, відмінні від звичайного зносу; або
 5. був наданий компанією Yubico безплатно.

У жодному зі згаданих випадків Yubico не гарантує того, що Продукт не містить помилок, функціонуватиме правильно або взагалі, у всіх комп’ютерних середовищах та конфігураціях, або що ви зможете працювати з Продуктом без проблем чи збоїв. Yubico не гарантує, що Продукт або будь-яке обладнання, система або мережа, в яких використовується Продукт, не будуть піддані вразливості до проникнення або атак.

 1. Ліцензія. Продукт може містити певний об’єктний код у Програмному забезпеченні («Прошивка») впроваджений у захищене обладнання перед відправкою користувачеві, та/або поставлятися окремо для використання з Продуктом («Драйверний код») (все разом «Програмне забезпечення»). Yubico надає вам особисту, невиключну, не підлягаючу субліцензіюванню, не підлягає переуступці та передачі ліцензію на використання Програмного забезпечення виключно в рамках використання вами Продукту та відповідно до положень та умов цієї Угоди. Ви можете використовувати Прошивку лише у тому вигляді, в якому вона була спочатку розгорнута на Продукті. Ви не можете відокремлювати Програмне забезпечення від іншої частини Продукту або використовувати Програмне забезпечення на іншому пристрої. Ви не можете розповсюджувати, ліцензувати, продавати, здавати в оренду або іншим чином надавати Програмне забезпечення третім особам.
 2. Захист прав. Програмне забезпечення ліцензується, а не продається. Усі права власності на Програмне забезпечення та інші права інтелектуальної власності Yubico, пов’язані з Програмним забезпеченням, такі як, крім іншого, авторські права, комерційна таємниця, патенти, товарні знаки та знаки обслуговування завжди залишаються за Yubico та її ліцензіарами, якщо це застосовано. Ви погоджуєтесь з тим, що методи, ідеї, алгоритми, дизайн, концепції, код та процеси, що містяться в Продукті або задіяні в ньому, становлять права інтелектуальної власності Yubico та підлягають захисту конфіденційності. Таким чином, ви погоджуєтесь не здійснювати інженерний аналіз, дизасемблювання або декомпіляцію або інші спроби отримати вихідний код або проводити криптографічний аналіз Продукту в рамках обмежень, передбачених законом.
 3. Дотримання законів. У зв’язку з використанням та транспортуванням Продукту, включаючи Програмне забезпечення, ви повинні дотримуватися всіх законів про експорт, імпорт та інші відповідні закони будь-якої застосовної юрисдикції. Визначення відповідних законів є вашою відповідальністю. Ви визнаєте і повністю розумієте, що Продукт, включаючи Програмне забезпечення, є криптографічним за своєю природою і тому підлягає суворому регулюванню з боку законодавства. Вам суворо забороняється експортувати, реекспортувати чи імпортувати Продукт, або Програмне забезпечення, незалежно від способу, не переконавшись попередньо, що ці дії відповідають усім державним нормам, законам про імпорт та експорт, правилам, положенням та розпорядженням, а також без отримання всіх необхідних дозволів. Отримання всіх необхідних дозволів на імпорт або експорт Продукту є відповідальністю.
 4. Відмова від гарантій. Сервіс надається безплатно та «як є», без будь-яких зобов’язань та гарантій. Що стосується Продукту, включаючи Програмне забезпечення, то всі гарантії комерційної придатності та придатності для певної мети обмежені терміном дії явної обмеженої гарантії. Усі інші передбачені та передбачувані законом умови, подання та гарантії, включаючи будь-які гарантії дотримання прав, не надаються. У деяких юрисдикціях не допускається обмеження терміну дії цієї гарантії, тому зазначене вище обмеження може на вас не поширюватися. Обмежена гарантія дає вам певні юридичні права і ви також можете мати інші права, які залежать від юрисдикції.

Крім випадків, передбачених чинним законодавством, компанія Yubico та/або її афілійовані особи за жодних обставин не несуть відповідальності за втрату або пошкодження даних або несанкціонований доступ до комп’ютерних систем, даних чи будь-якої іншої інформації.

Крім випадків, прямо передбачених у цьому документі, Yubico надає Продукт «як є». Використовуючи Продукт, користувач бере на себе всі ризики та відповідальність за використання Продукту. Не обмежуючи обсягу вищевикладеного, Yubico не гарантує, що Продукт чи Сервіс буде функціонувати без дефектів, або що Продукт чи Сервіс не міститиме вірусів, чи інших шкідливих механізмів, або що всі помилки, допущені в процесі програмування, можуть бути виявлені та виправлені. У максимальній мірі, дозволеній чинним законодавством, та відповідно до цієї Угоди, Yubico відмовляється від будь-якої відповідальності за точність, помилки, упущення, повноцінність чи корисність Продукту, Сервісу та будь-якого Програмного забезпечення, процесу, методу, обладнання, технічної підтримки чи процедури, наданих вам у рамках цієї Угоди. Yubico та/або її афілійовані особи, ліцензіари, співробітники, дистриб’ютори та дилери не несуть жодної відповідальності за втрати або збитки, заподіяні внаслідок використання Продукту, Сервісу або будь-якої інформації, що міститься у будь-якій документації, що надається користувачеві.

Обмеження відповідальності. За жодних обставин сукупна відповідальність Yubico та/або її афілійованих осіб, ліцензіарів, співробітників, дистриб’юторів та дилерів, передбачена цією Угодою або використанням Продукту або Сервісу, не перевищуватиме сплаченої вартості Продукту. За жодних обставин Yubico та/або її афілійовані особи, постачальники, ліцензіари, співробітники, дистриб’ютори та дилери не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну як втрачений прибуток, випадкові, штрафні, непрямі або особливі збитки, навіть якщо будь-хто з них був поінформований про можливість такого роду збитків, зокрема, таких як: припинення господарської діяльності, втрата активів та прибутку компанії, нездатність здійснити очікувану економію коштів, економічні втрати, втрата даних, втрата ділових перспектив або судові позови проти користувача, ініційовані третіми особами. Вищезазначені обмеження застосовуються, навіть якщо будь-які гарантії або засоби правового захисту, передбачені цією Угодою, не досягають своєї основної мети. Деякі юрисдикції не передбачають виключення або обмеження щодо випадкових або непрямих збитків, отже, вищезазначені обмеження можуть вас не стосуватись.

Відшкодування. Ви погоджуєтесь відшкодовувати збитки, захищати та огороджувати Yubico та її афілійованих осіб від будь-яких претензій третіх осіб, вимог, підстав для позову, шкоди, збитків, відповідальності, позовів, судових розглядів, судових рішень або видатків (включаючи гонорари адвокатів), пред’явлених проти Yubico, її афілійованих осіб, співробітників, торгових посередників чи дистриб’юторів, — заснованих на використанні вами Продукту чи Сервісу.

Термін дії та припинення дії. Термін дії цієї Угоди починається з дати підтвердження замовлення Yubico і продовжується до його розірвання, як зазначено нижче. Однак наше Повідомлення про конфіденційність та Повідомлення про файли cookie можуть залишатися чинними навіть після закінчення терміну дії або розірвання Угоди.

 1. Дія цієї Угоди припиняється автоматично без повідомлення або дії з боку Yubico, якщо ви порушуєте будь-які істотні умови цієї Угоди.
 2. Дія цієї Угоди припиняється автоматично без повідомлення або дій з боку Yubico у разі, якщо користувач стає неплатоспроможним або здійснює поступку прав за цією Угодою на користь кредиторів, або якщо користувачем або проти нього починається будь-яке інше провадження у справі про банкрутство.

Право на скасування. Якщо ви придбали Продукт як приватна особа, ви маєте право скасувати замовлення протягом тридцяти (30) днів після отримання Продукту, за умови, що Продукт не використовувався. У цьому випадку ви можете повернути Продукт Yubico і Yubico відшкодує вам вартість покупки Продукту. Однак ви повинні оплатити зворотне пересилання Yubico.

Зміни. Yubico залишає за собою право в будь-який час і на власний розсуд змінювати Умови та положення цієї Угоди, які стосуються майбутніх покупок Продуктів. Повідомлення про конфіденційність і Повідомлення про файли cookie можуть час від часу змінюватися відповідно до того, що в них зазначено.

Вибір правової системи відповідно до місця перебування. Ця Угода вважається укладеною і повинна тлумачитися відповідно до законів: (i) штату Каліфорнія, США, якщо ви придбали Продукт у Yubico Inc.; та (ii) Швеції, якщо ви придбали Продукт у Yubico AB. У будь-якому разі вибір права має здійснюватися без урахування його колізійних норм. Крім того, обидві сторони погоджуються з виключною юрисдикцією судів, розташованих у штаті Каліфорнія, коли застосовується законодавство Каліфорнії, та судів, розташованих у Швеції, коли застосовуються закони Швеції.

Інше. Положення та умови, викладені або згадані в цьому документі, є повним розумінням та угодою між вами та Yubico та замінюють собою всі попередні заяви та угоди щодо предмета цього документа. Ця Угода, включаючи всі права та ліцензії, надані в ній, не підлягає переуступці, передачі або субліцензіюванню вами, і будь-яка спроба зробити це буде недійсною. Будь-яке повідомлення, звіт, схвалення або згода, які вимагаються або дозволені за цією Угодою, повинні бути оформлені в письмовій формі. Відмова Yubico від відповідальності за порушення цієї Угоди не є відмовою від відповідальності за будь-яке подальше порушення цієї Угоди; і жодна затримка з боку Yubico у здійсненні будь-якого права за цією Угодою не розглядатиметься як відмова від будь-якого такого права. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнане будь-яким судом компетентної юрисдикції нездійсненним або недійсним, це положення має бути обмежене або виключене мінімально необхідною мірою, щоб ця Угода залишалася в повній силі та дії. Сторони погоджуються, що суттєве порушення цієї Угоди, що негативно впливає на права власності або права інтелектуальної власності Yubico щодо Сервісу або Продукту Yubico, включаючи Програмне забезпечення, завдасть непоправної шкоди Yubico (і її афілійованим особам), для якої грошові збитки не є адекватними захисту, і що таким чином, Yubico має право на попередню та постійну судову заборону (без вимоги про внесення застави) для усунення такого порушення на додаток до будь-яких інших засобів правового захисту, які вона може мати відповідно до цієї Угоди або згідно із законом.